Home » WindowServer process

WindowServer process

Ο διακομιστής παραθύρων (windows server), είναι ένα μοναδικό σημείο επαφής για όλες τις εφαρμογές (applications). Είναι κεντρικό στοιχείο της εφαρμογής των πλαισίων γραφικού περιβάλλοντος διεπαφής χρήστη (GUI frameworks) καθώς και πολλών άλλων υπηρεσιών.

⚠️ Η διεργασία WindowServer, κάνει περισσότερα από το να έχει απλώς τη διαχείριση των παραθύρων. Ακόμη και μια εφαρμογή χωρίς διεπαφή χρήστη (user interface = UI) (όπως μια εφαρμογή παρασκηνίου μόνο => background-only application) εξαρτάται από τον διακομιστή παραθύρων.

Ο διακομιστής παραθύρων δεν είναι η μόνη υπηρεσία που απαιτείται για τη σωστή λειτουργία μιας εφαρμογής.


Πιο απλά:

Ο διακομιστής παραθύρων, είναι ένα βασικό κομμάτι του macOS που αποτελεί τον σύνδεσμο μεταξύ των εφαρμογών και της οθόνης σας. Οτιδήποτε υπάρχει στην οθόνη, τοποθετείτε από τον διακομιστή παραθύρων. Π.χ. τα παράθυρα του Finder που ανοίγετε, οι εφαρμογές, τα παιχνίδια, κλπ.


Η διεργασία WindowServer στο Activity Monitor (Παρακολούθηση Δραστηριότητας)

Κάντε κλικ για μεγέθυνση

Ρίχνοντας μια ματιά στις πληροφορίες, θα δούμε ότι:

1) Το Parent Process (Γονική Διεργασία), είναι το launchd. Αυτό σημαίνει, ότι είναι το WindowServer είναι μια θυγατρική διεργασία του launchd.

2) Το Process Group (Ομάδα Διεργασιών), δηλώνει μια συλλογή από μία ή περισσότερες διεργασίες. Στην Ομάδα Διεργασιών, θα βλέπουμε πάντα το όνομα της διεργασίας για την οποία αναζητούμε πληροφορίες. Έτσι και εδώ βλέπουμε την διεργασία WindowServer.

3) Ο χρήστης (User) για την διεργασία WindowServer είναι ο _windowserver. Δεν ανήκει ούτε στον root αλλά ούτε και σε κάποιον άλλο χρήστη του συστήματος.


Share ⤴️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *