Home » Time Machine

Time Machine

Time Machine backups στο macOS 11 Big Sur. Τι έχει αλλάξει;

Στο macOS 10.15 Catalina, η Apple παρουσίασε το read-only system volume (τόμος συστήματος μόνο για ανάγνωση), που είναι ένας αποκλειστικός απομονωμένος τόμος για περιεχόμενο συστήματος.

Read More »Time Machine backups στο macOS 11 Big Sur. Τι έχει αλλάξει;

Διαμόρφωση και ορισμός ενός τόμου δίσκου (volume) για τα backups του Time Machine

Εάν για πρώτη φορά ενεργοποιείτε το Time Machine για τη δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων (backups), τότε είναι χρήσιμο να γνωρίζετε ποια μορφή (format) πρέπει να έχει ο δίσκος σας, καθώς και με ποια διαδικασία μπορείτε μόνοι σας να τον διαμορφώσετε πριν τη χρήση του.

Read More »Διαμόρφωση και ορισμός ενός τόμου δίσκου (volume) για τα backups του Time Machine

Πως να κάνετε επαναφορά (restore) από ένα backup του macOS 11 Big Sur

Με την έλευση του macOS 11 Big Sur, η Apple άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται το restore (επαναφορά) του macOS από ένα backup (αντίγραφο ασφαλείας) του Time Machine.

Read More »Πως να κάνετε επαναφορά (restore) από ένα backup του macOS 11 Big Sur

Πώς να αφαιρέσετε με το Terminal, τον προορισμό ενός τόμου δίσκου (volume), για τα backups του Time Machine

Για να αφαιρέσετε τον προορισμό ενός τόμου δίσκου (volume), για τα backups (αντίγραφα ασφαλείας) του Time Machine, είτε αυτός αντιπροσωπεύει έναν ολόκληρο δίσκο (disk) είτε ένα διαμέρισμά (partition) του, αρκεί να μεταβείτε στο System Preferences > Time Machine (Προτιμήσεις Συστήματος), να επιλέξετε τον δίσκο και να τον αφαιρέσετε (Remove Disk).

Read More »Πώς να αφαιρέσετε με το Terminal, τον προορισμό ενός τόμου δίσκου (volume), για τα backups του Time Machine

Πώς να ορίσετε με το Terminal, έναν τόμο δίσκου (volume), ως νέο προορισμό για τα backups του Time Machine

Για να ορίσετε έναν τόμο δίσκου (volume), ως νέο προορισμό, για τα backups (αντίγραφα ασφαλείας) του Time Machine, από τη γραμμή μενού, κάντε κλικ στο Apple menu  και επιλέξτε System Preferences > Time Machine (Προτιμήσεις Συστήματος > Time Machine) και πατήστε στο Select Backup Disk (Επιλογή δίσκου εφεδρικών αντιγράφων).

Read More »Πώς να ορίσετε με το Terminal, έναν τόμο δίσκου (volume), ως νέο προορισμό για τα backups του Time Machine

Πώς να αφαιρέσετε έναν τόμο δίσκου (volume) από τη λίστα εξαιρέσεων των backups του Time Machine, με το Terminal

Σε προηγούμενο άρθρο, γίνεται αναφορά, για το πως να προσθέσετε έναν τόμο δίσκου (volume) στη λίστα εξαιρέσεων των backups του Time Machine, με το Terminal (Τερματικό).

Read More »Πώς να αφαιρέσετε έναν τόμο δίσκου (volume) από τη λίστα εξαιρέσεων των backups του Time Machine, με το Terminal