Home » Script Editor

Script Editor

Script Editor

Ο Script Editor (Επεξεργασία σκριπτ), είναι ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κώδικα για τις γλώσσες δέσμης ενεργειών AppleScript και Javascript για αυτοματισμό, που περιλαμβάνονται στο macOS.

Read More »Script Editor