Λύση στο “Accept incoming connections” κάθε φορά που ανοίγει το qBittorrent, με τη βοήθεια του Terminal

Ένα πρόβλημα που υπάρχει με το qBittorent σε αρκετές εκδόσεις του, είναι το μύνημα προτροπής για να επιτραπεί στην εφαρμογή να δέχεται εισερχόμενες συνδέσεις δικτύου.

Read More »Λύση στο “Accept incoming connections” κάθε φορά που ανοίγει το qBittorrent, με τη βοήθεια του Terminal

Πώς να ανοίξετε εφαρμογές (apps) από μη αναγνωρισμένους προγραμματιστές στο macOS

Για να ανοίξετε εφαρμογές (app) από μη αναγνωρισμένους προγραμματιστές (unidentified developer) στο macOS, θα πρέπει να απενεργοποιήσετε το Gatekeeper.

Read More »Πώς να ανοίξετε εφαρμογές (apps) από μη αναγνωρισμένους προγραμματιστές στο macOS

Πώς να ανοίξετε με το Terminal, μία εφαρμογή (app) περισσότερες από μία φορά

Υπάρχουν περιπτώσεις, που κάποιος μπορεί να χρειάζεται μια εφαρμογή ανοιχτή, παραπάνω από μια φορά.

Read More »Πώς να ανοίξετε με το Terminal, μία εφαρμογή (app) περισσότερες από μία φορά